Lukk
 • Denne websiden bruker cookies for å optimalisere innholdet. Mer InfoOK
Fjern sammenligning

Du må legge til minst 2 produkter for å kunne sammenligne

 • Pris
 • Vurderinger
 • Artikkelnr.
 • Nettbutikk

Sammenlign

Produktet er utgått.

Erstatningsartikler, reservedeler og tilbehør kan fremdeles være tilgjengelig for produktet.

Artikkelnummer 36-5415

Dräger 3000 promillemåler

 • Kjør aldri med alkohol i kroppen!
 • Liten, lettvint promillemåler av høy kvalitet.
 • Rask, pålitelig analyse av alkoholpromillen.
 • Svært enkel i bruk: Start - Blås - Les av resultat.
Les mer
Promillemåler som gir raske pålitelige svar. Enkel å bruke, med kun én knapp og et tydelig display. Drives med 2 stk. AA/LR6-batterier som rekker til mer enn 1500 tester før skifting av batteri. Promillemåleren har en brenselcelleteknologi som gir analysen svært pålitelige resultater. For å opprettholde nøyaktigheten bør den kalibreres hver 12. måned. Leveres med praktisk etui, 2 munnstykker, batterier og bruksanvisning.

Spørsmål og Svar

Hva er forskjellen på de forskjellige promillemåler-typene?
Dräger kommenterer aldri konkurrentenes produkter. Det er dog en del ting som kan være problematisk for en promillemåler å utføre, og som du bør undersøke:
 • Bruker måleren riktig mengde luft ved testing? Feil mengde gir vanligvis for lave måleverdier.
 • Er måleresultatet avhengig av hvordan jeg blåser? Små målere som ikke har noen form for prøvetakingssystem viser vanligvis feil verdier hvis du blåser for hardt eller løst.
 • Bør måleinstrumentet ha munnstykke? Målere uten munnstykke kan kun gi en grov indikasjon. Dette fordi luften omkring blir blandet med luften man blåser ut, før den når måleinstrumentet.
 • Blir teknologien i måleinstrumentet forstyrret av annet, som f.eks. sigarettrøyk, slanking etc.?
 • Er måleren stabil innenfor det intervallet for kalibrering som leverandøren anbefaler?

  I tillegg til det tekniske er det noen vurderinger som pleier å gi en bra indikasjon om kvaliteten:
 • Er leverandøren kjent for kvalitetsprodukter?
 • Ser dataene om produktets nøyaktighet pålitelig ut på produktdatabladet eller har de kopiert databladet til en annen anerkjent leverandør?
 • Inneholder det pålitelige norske/skandinaviske referanser? Andre land har andre kriterier og referanser, og deres godkjenningssystemer kan være vanskelige å tolke/sammenlikne med våre.
 • Ser måleren ut som et kvalitetsinstrument? Ser måleren ut som en morsom gimmick, så er den dessverre også bare det.


  Kan man stole på «brenselceller»?
  Mange promillemålere markedsfører seg i dag med «brenselcelle» eller «samme måleteknikk som politiet bruker». Hva innebærer det, og kan man stole på disse?

  Brenselcelle er egentlig en elektrokjemisk celle hvor alkoholen forbrennes og genererer strøm. Sensortypen er helt dominerende for promillemålere av høy kvalitet.
  MEN, det finnes slike sensorer både av høy og lav kvalitet. Sensortypen alene er ingen garanti for nøyaktigheten.

  Følgende sensorer forekommer i promillemålere per i dag:
 • Halvledere
 • Brenselcelle/elektrokjemisk
 • Infrarød

  Uansett hvilken type sensor som benyttes, så kan en dårlig sensor aldri bli en del av et bra målesystem. En sensor av høy kvalitet kan derimot oftest gi gode resultater hvis de øvrige delene i testsystemet og forklaring om bruken er god.


  Er måleinstrumentet godkjent for fransk «NF»-standard?
  I Frankrike ble det i juli 2012 en lov om at alle førere skal ha mulighet til å foreta en promilletest. Promillemåleren skal da være merket med «NF» og være godkjent i henhold til normen NF X 20-704. De tekniske kravene til promillemåleren er svært lave og gir ingen garanti for pålitelighet.

  Dräger Alcotest 3000 er ikke merket med «NF» bl.a. fordi kravet da er at måleren skal være etter franske normer, måle mg/l og ikke vise resultater over det som tilsvarer 0,5 promille (‰). Men det finnes en fransk versjon som har NF-godkjenning.

  Fransk politi bruker Dräger Alcotest, type 6810.


  Hvordan viser Dräger Alcotest alkoholkonsentrasjonene (grenseverdier for alkohol i utåndingsluften)?
  Dräger Alcotest 3000 angir alkoholinnholdet i promille (‰). Dette fordi det er den enheten som de fleste privatpersoner kjenner til.
  I henhold til norsk lovverk er 0,2 ‰ eller 0,1 mg/L luft grensen for rattfyll.

  For måleinstrumenter som er beregnet for testing på andre kan kunden selv velge hvilken innstilling som ønskes.??? Alle enheter som finnes er mulige.???
  De vanligste er:
 • Promille ‰ – som er et forhold mellom blod/luft (ratio)
 • mg/L – milligram per liter utåndet luft
 • Pos / Neg – Forteller om alkoholhalt i relasjon til et bestemt nivå, vanligvis 0,2 ‰. Benyttes dersom man vil unngå diskusjon mellom de som utfører prøven og den som blåser. Det finnes også varianter hvor halten vises i positive resultater, og ikke i negative.

  Hva er maksimalverdien som promillemåleren kan vise?
  Dräger Alcotest viser opp til 5,00 ‰, som tilsvarer 2,5 mg/L.

  Ovenfor viser måleren ??? som er en indikasjon på at det er utenfor sensorens måleområde. Ved alkoholpromille på 5,00‰ vil de fleste mennesker bli akutt alkoholforgiftes og det er fare for liv.

  Vær forsiktig med å blåse høye konsentrasjoner med alkohol inn direkte inn i sensoren rett etter at du har drukket alkohol. Dette kan skade sensoren, se her


  Hvilke promillegrenser gjelder for bilkjøring?
  I Sverige og Norge går grensen ved 0,2 ‰ for rattfyll og 1,0 ‰ for grov rattfyll.

  For de fleste andre land i Europa gjelder 0,5 ‰. Storbritannia, Irland og Malta utmerker seg med 0,8 ‰. Mange land i Øst-Europa har nulltoleranse, dvs. 0,0 ‰.

  Mange land med høyere grense enn 0,2 ‰ har strengere krav for tung transport og uerfarne førere.

  Mange land benytter nå oftere utåndingtester/blåsetester i stedet for blodprøver, og grensene oppgis da vanligvis i milligram alkohol per liter utåndingsluft (mg/L) I Sverige (og Norge?) er grensen for fyllekjøring satt til 0,1 mg/L, men promillebegrepet er stadig det man oftest snakker om på folkemunden.


  Hva er det som kommer opp på Politiets instrumenter ved en veikontroll?
  Politiets testing ved alkoholtesting gir kun «positiv» eller «negativ», dvs. at testen er «positiv» når alkoholtesten er mer enn 0,2 ‰.

  Dette har de valgt for å unngå diskusjoner med trafikantene i veikanten. Ved en positiv avgitt prøve må personen blåse i et annet instrument hvor den eksakte alkoholhalten kan avleses.


  Kan alle måleinstrumentene registrere om man blåser riktig?
  Ja, volumet og hvordan du blåser er en svært viktig parameter for å få et nøyaktig resultat.

  Måleinstrumentene er vanligvis innstilt på å ta en prøve etter 1,2 liter luft og gir en feilmelding hvis utblåsingen avbryter for tidlig.

  For at de skal være enkle å bruke er de oftest konstruert slik at det ikke spiller noen rolle om man blåser hardt eller ikke. Det som er viktig for nøyaktigheten er at man blåser minst 1,2 liter luft i en konstant utblåling.


  Kan målingen skades av sigarettrøyk?
  Spørsmål: Jeg hadde en enklere måler før, og da skulle man ikke blåse rett etter man hadde røyket en sigarett. Gjelder det samme for Dräger?
  Svar: Ved testing med enklere instrumenter får man feil utslag når testen foretas umiddelbart etter at man har røyket en sigarett. Det gjelder ikke for Dräger. Man bør derimot ikke blåse røyk rett inn i måleinstrumentet, fordi dette kan gi målecellene et belegg. Ta ett par dype åndedrag før du blåser inn i instrumentet, så vil det fungere bra.


  Må man skifte munnstykke etter hver test?
  Spørsmål: Det står at munnstykket skal skiftes etter hver test. Er dette kun av hygieniske årsaker eller kan det påvirke testresultatene på noen måte?
  Svar: Munnstykket kan brukes flere ganger. Det er kun av hygieniske årsaker at det skal byttes ut. Hvis du blåser i det samme munnstykket mange ganger vil det samle seg opp kondens i det, og da bør du tørke det av og til.

  Spørsmål: Det står at man skal vente 15 minutter før neste test. Kan instrumentet skades hvis jeg ikke gjør det eller hvis jeg blåser når jeg er veldig beruset?
  Svar: Ja, måleinstrumentet kan bli ødelagt dersom konsentrasjonen av alkohol er svært høy. Men dette vil ikke skje ved promille på under 5. Så der er vanligvis ikke noe problem å blåse en sen kveld.

  Det man derimot må unngå er å blåse umiddelbart etter at du har drukket sprit. Da bør man vente i 15 minutter før man tar testen. Fordi blodet har alkoholnivå i promille og sprit i prosent vil det være svært store konsentrasjoner som skal blandes, og nivået vil ofte tilsvare over 10 promille, noe som er helt umulig å oppnå på den «vanlige» måten. Sensoren i måleren er ikke beregnet for så store konsentrasjoner.

  Du vil dessuten få en altfor høy måleverdi, som ikke på noen måte tilsvarer alkoholpromillen i blodet.

  Hvis du derimot venter i minst 15 minutter vil du både få riktig verdi og unngå å skade sensoren.


  Har Alcotest 3000 den samme presisjonen og måleteknikken som de dyrere variantene?
  Ja, målenøyaktigheten for alkohol er den samme.
  Det som kan skille dem fra hverandre er i funksjonalitet og enkelte miljøfaktorer som temperatur og lufttrykk.

  Til privatbruk anbefaler Dräger Alcotest 3000. Den er enkel å bruke og resultatene er pålitelige. Hvis du skal utføre måling på andre anbefaler Dräger Alcotest 6510 eller 6810. Disse har den funksjonalitet og support som da kan trenges.


  Hva er nøyaktigheten på målerne?
  Repeterbarhet i alkohol standardløsning:
  Maksimalt avvik 0,05 ‰
  Standard avvik 0,016 ‰
  Det innebærer at når du leser av 0,2 ‰ på instrumentet, ligger du normalt innenfor 0,17 – 0,23 ‰.

  Vi vil understreke at vi ikke anbefaler å bruke instrumentet for å teste ut dine egne grenser, men at du unngår bilkjøring og liknende til du er blitt edru!


  Hvor mange desimaler blir alkoholinnholdet oppgitt i?
  2 stk.
  Egentlig er dette helt uinteressant. Det er påliteligheten, som beskrevet ovenfor, som er det interessante.


  Kalibrering
  Det er viktig at promillemåleren blir kalibrert hver tolvte måned. Vi hos Clas Ohlson kan hjelpe deg med å kalibrere instrumentene som vi forhandler på verkstedet vårt. Lever måleinstrumentet i en Clas Ohlson-butikk. Den første kalibreringen utfører vi vederlagsfritt.


  Hvor mange tester kan foretas innenfor ett kalibreringsintervall på 12 måneder og fortsatt opprettholde nøyaktigheten?
  Målerens nøyaktighet påvirkes ikke så mye av hvordan den brukes, for sensoren påvirkes i all hovedsak av tiden, dvs. når den sist ble kalibrert. Måleinstrumentet kan trygt brukes så mye du vil hvis bare kalibreringsintervallet på 12 måneder overholdes.
  Hvis du bruker instrumentet til testing av andre anbefaler vi et kalibreringsintervall på 6 måneder, se nedenfor.


  Må alle kalibreres etter 12 måneder?
  Ja, vi anbefaler kalibrering minst hver 12 måned.

  Fordi kalibreringen også er en funksjonalitetskontroll på at alt virker som det skal, så anbefales det å foreta kalibrering hver 6. måned når instrumentet brukes på andre.
  Politiet kalibrerer hver 3. måned, for å være sikre på at instrumentet fungerer.

  Spørsmål: Hva er levetiden på instrumentet, og hvor mange tester kan tas dersom det kalibreres hver 12. måned?
  Svar: Sensoren må skiftes etter ca. 5 år. Instrumentet har betydelig lengre levetid enn det.


  Hvor unøyaktig blir presisjonen hvis man ikke kalibrerer instrumentet?
  Ca. 0,6 % av oppmålt verdi per måned.
  Vi anbefaler på det sterkeste å kalibrere, fordi det også er en funksjonskontroll på hele instrumentet.

  Etter 12 måneder kan ikke driften på sensoren garanteres lengre.

  (spørsmål og svar med tillatelse av Dräger)

 • Generell kjøpsinformasjon

  • Sikker shopping

   Handle sikkert hos Clas Ohlson – Sikkerhet av høyeste klasse.

  • Leveringstid og fraktkostnad

   Leveringstid og fraktkostnad

  • Betalingsalternativ

   Betalingsalternativ

  Trenger du hjelp?

  Snakk direkte med oss, kontakt kundeservice på e-post eller ring 23 21 40 00

  Antall munnstykker 2 stk
  Bakgrunnsbelyst skjerm Ja 
  Batteritype AA/LR6 
  Displaytype LCD 
  Drives med Batterier 
  Måleområde 0-5 ‰
  Sensortype Brenselcelle 
  Leveres med batterier Ja 
  Bredde 70 mm
  Høyde 140 mm
  Tykkelse 30 mm
  Vekt 195 g
  Emballasjemål 17 x 13,7 x 5 cm
  Forpakningsvekt 398  g

  Generell kjøpsinformasjon

  • Sikker shopping

   Handle sikkert hos Clas Ohlson – Sikkerhet av høyeste klasse.

  • Leveringstid og fraktkostnad

   Leveringstid og fraktkostnad

  • Betalingsalternativ

   Betalingsalternativ

  Trenger du hjelp?

  Snakk direkte med oss, kontakt kundeservice på e-post eller ring 23 21 40 00

  Clas gir 2 års garanti

  Clas gir 2 års garanti

  Vi er stolte over våre produkter og det er viktig for oss at du som kunde blir fornøyd. Derfor gir vi 2 års garanti på de aller fleste av våre produkter, med unntak av forbruksvarer, og i visse fall opp til hele 25 års garanti. Se etter vår garanti-logo ved produktet du har valgt for å se hva som gjelder for nettopp dette produktet. Vår garanti betyr at varen skal fungere som forventet i hele garantitiden (dette i tillegg til dine rettigheter etter Forbrukerkjøpsloven).

  les mer i våre kjøps- og leveringsbetingelser

  Generell kjøpsinformasjon

  • Sikker shopping

   Handle sikkert hos Clas Ohlson – Sikkerhet av høyeste klasse.

  • Leveringstid og fraktkostnad

   Leveringstid og fraktkostnad

  • Betalingsalternativ

   Betalingsalternativ

  Trenger du hjelp?

  Snakk direkte med oss, kontakt kundeservice på e-post eller ring 23 21 40 00

  Trygg og rask handel

  Hos Clas Ohlson kan du alltid handle trygt og raskt. Vi tilbyr forlenget angrerett, og har åpent kjøp i opp til 90 dager. Alle bestillinger sendes som regel dagen etter bestilling.

  Vanlige spørsmål om returbehandling

  Pengene tilbake

  Er du ikke fornøyd med ditt kjøp eller har angret deg? Ta det med ro, hos Clas Ohlson har du opp til 90 dagers åpent kjøp. For å få penger tilbake må du:

  • Vise til kjøpsbevis
  • Levere tilbake produktet innen opp til 90 dager
  • Levere produktet og tilbehør i samme stand som da det ble kjøpt.

  les mer i våre kjøps- og leveringsvilkår

  Generell kjøpsinformasjon

  • Sikker shopping

   Handle sikkert hos Clas Ohlson – Sikkerhet av høyeste klasse.

  • Leveringstid og fraktkostnad

   Leveringstid og fraktkostnad

  • Betalingsalternativ

   Betalingsalternativ

  Trenger du hjelp?

  Snakk direkte med oss, kontakt kundeservice på e-post eller ring 23 21 40 00

  Generell kjøpsinformasjon

  • Sikker shopping

   Handle sikkert hos Clas Ohlson – Sikkerhet av høyeste klasse.

  • Leveringstid og fraktkostnad

   Leveringstid og fraktkostnad

  • Betalingsalternativ

   Betalingsalternativ

  Trenger du hjelp?

  Snakk direkte med oss, kontakt kundeservice på e-post eller ring 23 21 40 00

  Generell kjøpsinformasjon

  • Sikker shopping

   Handle sikkert hos Clas Ohlson – Sikkerhet av høyeste klasse.

  • Leveringstid og fraktkostnad

   Leveringstid og fraktkostnad

  • Betalingsalternativ

   Betalingsalternativ

  Trenger du hjelp?

  Snakk direkte med oss, kontakt kundeservice på e-post eller ring 23 21 40 00

  Smarte produkter og løsninger har vært vår lidenskap siden 1918. Vi elsker å finne løsninger som gjør din hverdag litt enklere.

   

  Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI.
  Frakt
  Betaling
   
  Trygt og sikkert
  Sikker shopping
  Minst 2 års garanti
  Opp til 90 dager åpent kjøp

  Frakt og levering
  Sikker og sporbar frakt med enten Postnord eller Posten. Velg selv om du vil ha pakken på døren eller til hentested.

  Sikre betalingsløsninger
  Vi godtar de fleste kredittkort
  Du kan også betale med faktura
  eller postoppkrav.

  Vennligst aktiver cookie-støtte i din nettleser for å forbedre din handleopplevelse.
  The cookies we want to set are for analytics purposes only. These tell us things such as how visitors get to our site, what pages on our site were looked at, and how long people stay for.It tells us what countries people are browsing from, but it does not tell us who those people are. Google stores the analytics data, not us. (If you are interested in learning more about this you can visit http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html).Once you have consented to our cookies, we set one futher cookie of our own so that our site remembers you have done this. If you are happy with this, then just carry on using our site as you would normally.