Dometic sanitærtabletter 0.0 (0 omtaler)
Artikkelnummer 31-4681

Dometic sanitærtabletter

For sanering av avfallstanken. Bryter ned og fjerner lukt. Enkel dosering, 1 tabl./tank (20 l). 16 tabletter.

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter
Irriterer øynene. Meget giftig for vannlevende organismer.

109,00