Casco S9 Super kontaktlim 0.0 (0 omtaler)
Artikkelnummer 34-9334-1

Casco S9 Super kontaktlim

Limer de fleste materialer, f.eks. PVC, plastlaminat, gummi, tre og metall. 0,3 l boks.

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter
Meget brannfarlig. Irriterer øynene og huden. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

109,00