text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Mygga myggspray 75 ml

79,90 (inkl. moms)
Artikelnr: 31-2886
Finns ej i lager
  • Skydd mot mygg, knott och andra stickande insikter.
  • Mygga är en myggspay som är lätt att applicera och ger bra täckning av huden.
  • Sprayen minskar även risken för fästingbett.
  • Skyddar mot mygg i upp till 6 timmar.
  • Kan användas från 2 år.
Mer information
Butikslager
Hämtar lagerstatus...
Onlinelager
Hämtar lagerstatus...

Produktinformation

Spraya Mygga på huden och skydda dig mot mygg i upp till 6 timmar. Sprayen minskar även risken för fästingbett.

Myggspray Mygga är lätt att applicera och ger en bra täckning av huden. Perfekt att ta med på fiske- och vandringsturen, campingen, picknicken eller resan.

På resan
Packa ner Mygga i väskan när du reser på semesterresan. Den ger ett visst skydd med en kortare verkningsgrad för vissa tropiska arter, genomsnittligt skydd på 2 timmar mot gula febern-mygga och 5 timmar mot malariamygga. Faktorer som temperatur, luftfuktighet och svettningar kan påverka skyddet.

Från 2 år
Mygga myggspray kan användas på barn från 2 år. Maximalt 1 applicering per dygn för barn mellan 2 och 12 år. Maximalt 2 appliceringar per dygn för vuxna och barn över 12 år.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Varningsinformation för kemiska produkter:
Innehåller: Etanol, N,N-diethyl-m-toluamide, linalool
Faroangivelser: Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Övrig märkning: Innehåller isoeugenol, linalool, linalylacetat och citronellal. Kan orsaka en allergisk reaktion. Märkning av biocider enligt regelverket för biocidprodukter, (EU) nr 528/2012 (1896 / 2000,1687 / 2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 och Direktiv 98/8 / EG): N,N-Diethyl-3-Methylbenzamide (N,N’-Diethyl-m-Toluamide) CAS:134-62-3; 10-25 % w/w, 98 g/L, TP:19.
Övrig information: På förpackningar som innehåller 125 ml eller mindre, behöver faroangivelser och skyddsangivelser inte anges, endast faropiktogram. Baserat på tillgänglig information, innehåller blandningen inga ämnen >= 0,1% som uppfyller kriterierna för PBT- eller vPvB-ämnen enligt bilaga XIII till förordningen (EG) nr 1907/2006 (REACH). Baserat på tillgänglig information, innehåller produkten inga ämnen >= 0,1% som uppfyller hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100. Innehåller inga SVHC-ämnen (= Substance of Very High Concern) >= 0,1% från EUs kandidatförteckning.

Produktspecifikationer

Volym 75 ml
Bredd 58 mm
Höjd 145 mm
Övrigt Non-food ingredient statement : Verksam beståndsdel: N, N-diethyl- m-toluamide (DEET) 98 g/L. Innehåller Etanol, Geranium Oil och Citronellal. VIKTIG INFORMATION Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 
Förpackningens storlek 14,5 x 5,8 x 3 cm
Förpackningens vikt 84  g

Bifogade dokument

Trygg E-Handel

Hos Clas Ohlson kan du alltid handla tryggt och snabbt. Du har alltid upp till 365 dagars ångerrätt eller öppet köp. Ordern skickas vanligtvis inom 1-3 arbetsdagar. Vi uppfyller Trygg E-handels krav och innehar certifikatet Trygg E-handel. Löpande kontroller av både villkor och rutiner utförs för att garantera säkra och trygga köp på nätet tillsammans med Svensk Digital Handel.

Vanliga frågor

Garanti

Vi vill att du ska ha nytta och glädje av det du handlar hos oss – länge. Många av våra produkter omfattas därför av garanti, alltifrån 3 år upp till hela 25 år. Läs mer om eventuell garanti på respektive produkt. I övrigt gäller dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

läs mer i vår köpinformation

Garanti

Pengarna tillbaka

Är du inte nöjd med ditt köp eller har du ångrat dig? Det är lugnt, hos Clas Ohlson har du upp till 365 dagars öppet köp. För att få pengarna tillbaka behöver du:

  • Visa kvitto.
  • Lämna tillbaka produkten inom 365 dagar.
  • Lämna tillbaka produkten och tillbehör i samma skick som de var när du köpte dem.

Läs mer om returer i vår köpinformation

mygga - Se alla produkter