Energimärkningen omfattar 7 klasser. Begreppet energisparande begränsas endast till produkter i klass A.