text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Behandling av personuppgifter i samband med #yesclasohlson.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, Clas Ohlson AS, org. nr 937 402 198 och Clas Ohlson Oy, org.nr 1765891-7 är gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till Clas Ohlson finner du längst ned i detta dokument.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Clas Ohlson vill gärna visa sina produkter när de används i det verkliga livet och i social media. Vi kan därför komma att fråga om vi får dela bilder du postat på Instagram [eller annan social media] i våra kanaler. Sådana kanaler är i huvudsak Clas Ohlsons websidor (clasohlon.se/ .fi/ .no) men kan också inkludera Clas Ohlsons andra kanaler t.ex. Clas Ohlsons nyhetsbrev, Clas Ohlsons magasin, social media etc. Genom att du svarar #yesclasohlson på en bild eller rörligt material/film efter att Clas Ohlson på Instagram [eller annan social media] ställt frågan behandlar vi ditt användarnamn på Instagram, bild och rörligt material/film i vår marknadsföring och/eller reklam i våra kanaler enligt villkoren för #yesclasohlson. 

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten enligt villkoren för #yesclasohlson. Insamling av dina personuppgifter, när du laddar upp bilder eller rörligt material på Instagam [eller annan social media], svarat #yesclasohlson och accepterat villkoren för #yesclasohlson, krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden i enlighet med villkoren för #yesclasohlson. Om du inte skickar dina personuppgifter kan vi inte ladda dina bilder eller rörligt material/film i våra kanaler.   

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 24 månader eller tills avtalet med Clas Ohlson har avslutats.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med mediebyråer, IT-konsulter eller andra samarbetspartners i syfte att kunna ladda upp dina bilder eller rörligt material/film till uppfyllande av villkoren för #yesclasohlson.
Vissa av dessa samarbetspartners kan vara baserade utanför EU (t.ex. i Indien och USA) i länder som enligt EU-kommissionen inte har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana samarbetspartners. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).
I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du kontakta Clas Ohlsons kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor). Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Behöver du kontakta oss?

Vid frågor kontakta gärna din butik eller Clas Ohlsons kundservice:

Clas Ohlson AB

Adress: Clas Ohlson AB, 793 85, Insjön
Tel: +46 247 445 00
Email: kundservice@clasohlson.se

Clas Ohlson Oy

Adress: Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki
Tel: +358 800 411171
Email: asiakaspalvelu@clasohlson.fi   

Clas Ohlson AS

Adress: Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
Tel: + 47 23 21 40 00
Email: kundeservice@clasohlson.no

För frågor eller invändningar om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta gärna vårt koncerngemensamma dataskyddsombud på privacy@clasohlson.se.