text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Privacy Statement


Introduktion

Clas Ohlson värdesätter och värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt vid användning av våra tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar.

Denna integritetspolicy hjälper dig bland annat att förstå vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka relaterade rättigheter du har. Integritetspolicyn utgör en sammanställning av Clas Ohlsons alla typer av personuppgiftsbehandlingar och finns alltid tillgänglig på vår webbplats för att du på ett så enkelt och transparent sätt som möjligt ska ha tillgång till informationen och ha möjlighet att jämföra hur behandlingen av personuppgifter skiljer sig åt mellan våra olika tjänster.

Eftersom vi utför olika typer av behandlingar av personuppgifter är denna policy uppdelad i olika avsnitt. För mer information om den personuppgiftsbehandling som är relevant för just dig, vänligen klicka vidare till det avsnitt som avser den tjänst du använder. Vänligen notera att informationen under respektive avsnitt nedan är densamma som den information du mottog i samband med att du accepterade villkoren för den relevanta tjänsten, vilket också är tidpunkten då dina personuppgifter samlades in. Integritetspolicyn innehåller ingen ytterligare information för den aktuella tjänsten med undantag för detta generella introduktionsavsnitt. Om du vill bli påmind om vilka tjänster du använder och därmed vilket/vilka avsnitt i denna integritetspolicy som är relevant(a) för dig är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finner du nedan samt under respektive avsnitt.

Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra databaser som skyddas av fysiska, tekniska och processrelaterade säkerhetsåtgärder. All transport av kunddata sker krypterat över publika nät. Vidare är det enbart auktoriserade personer som har tillgång till de lagrade personuppgifterna och behandling av dina personuppgifter sker endast för de ändamål och på de grunder som anges i denna integritetspolicy. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Generella kontaktuppgifter (se även respektive avsnitt)

Clas Ohlson AB (publ)
793 85 Insjön
Sverige

Telefon: +46 (0)247 445 00
E-post: kundservice@clasohlson.se eller customer.service@clasohlson.com

Data Protection Officer: [privacy@clasohlson.se]
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556035-8672
Auktoriserad representant: Kristofer Tonström
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE5560358672