text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Uppdaterad information om personuppgiftsbehandling för Club Clas-medlemmar under tidigare villkor


Bakgrund

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har Clas Ohlson AB (org.nr 556035-8672) (”Clas Ohlson” eller ”vi”) uppdaterat sin information om behandling av personuppgifter till sina Club Clas-medlemmar.

Denna information gäller fr.o.m. den 25 maj 2018 för medlemmar i Club Clas som inte har accepterat Clas Ohlsons nya medlemsvillkor för Club Clas och därmed omfattas av den tidigare versionen av medlemsvillkoren. För de Club Clas-medlemmar som har accepterat de nya villkoren gäller istället den information om personuppgiftsbehandling som framgår däri.

Denna information avser endast behandling av personuppgifter inom ramen för Club Clas. För information om Clas Ohlsons andra personuppgiftsbehandlingar, vänligen se vårt Privacy Statement som finns tillgänglig på www.clasohlson.se.

Behandling av personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Club Clas. Kontaktuppgifter till Clas Ohlson finner du längst ned i denna information.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnade till oss när du blev Club Clas-medlem, d.v.s. namn, e-postadress, adress, mobilnummer, personnummer och hur du önskar att bli kontaktad. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och ålder, för att registrera poäng vid köp samt för att uppdatera vårt medlemsregister med dina adressuppgifter. Vi hämtar och uppdaterar automatiskt dina adressuppgifter och uppgifter av generell karaktär så som t.ex. boendeform hos folkbokföringen och offentliga register via behörig och ackrediterad leverantör så som Bisnode eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne.

Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst via telefon, mejl, webb, eller vid besök i någon av våra butiker.

Om du väljer att lämna recensioner eller ställa frågor om produkter på vår webbsida sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.

Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress och detaljerad köphistorik inklusive kvitton och garantiinformation.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

- För att skapa ditt medlemskonto.

- För att uppdatera dina adressuppgifter.

- För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder för medlemskap i Club Clas.

- För att beräkna dina bonuspoäng.

- För att underlätta eventuella reklamationer.

- För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden till dig.

- För att bjuda in dig till speciella klubbevents i din favoritbutik.

- För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt medlemskap.

- För att kunna ge dig tillgång till vår plattform C/O Clas Ohlson där du kan köpa tjänsten Clas Fixare.

- För att göra kundundersökningar kopplade till Club Clas.

- För att vid behov kontakta dig med erbjudanden om service eller förbättringar av produkter du tidigare reklamerat eller recenserat på webben eller i vår app.

- För att kunna skicka erbjudanden och rabatter avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster som erbjuds tillsammans med våra samarbetspartners (för närvarande Mathem.se).

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för ändamålen ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig och att du rimligen kan förvänta dig att dina personuppgifter kommer att behandlas för dessa ändamål till följd av ditt medlemskap i Club Clas.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Har du inte registrerat något medlemsköp på 24 månader upphör ditt medlemskap att gälla automatiskt och dina personuppgifter raderas, intjänade poäng förfaller och kvittohistorik försvinner. Detta gäller även om du själv väljer att avsluta ditt medlemskap.

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. om du varit en inaktiv medlem under den tidsperiod som anges ovan) eller när du begärt utträde, rättning eller radering samt när ditt medlemskap i Club Clas upphör. Däremot sparas dina uppgifter (exempelvis köphistorik) så länge du fortsätter att vara en aktiv medlem i Club Clas för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt villkoren för Club Clas.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

- Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).

- Företag som hanterar analys, tryck och distribution av Clas Ohlsons marknadsföring, vilka kan variera beroende på geografiskt läge.

- Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.

- Våra samarbetspartners avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster från tid till annan (för närvarande Mathem.se).

- IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien och USA) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en)

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla villkoren för Club Clas kan ditt medlemskap emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Club Clas sker via E-post eller SMS enligt det kommunikationssätt som du har valt, då du själv har möjlighet att välja hur du önskar att bli kontaktad med information och erbjudanden. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

Vill du ändra kommunikationskanal, få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det på www.clasohlson.se genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta Clas Ohlsons kundservice (se kontaktuppgifter nedan).

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Behöver du kontakta oss?

Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta:

Email: privacy@clasohlson.se

Adress: Clas Ohlson AB, 793 85, Insjön

Tel: 0247-44500