text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning av publik butiksyta.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till Clas Ohlson finner du längst ned i detta dokument.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

De allra flesta av våra butiker är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott, i syfte att öka tryggheten för personal och kunder samt för att skydda Clas Ohlsons tillgångar.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen att förebygga, förhindra och utreda brott som begås i våra butiker. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du som person utsätts för genom behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av hur kamerorna är uppsatta, att det är allmänt och vanligt förekommande med kamerabevakning av butikslokaler på motsvarande vis samt att kamerabevakningen sker i enlighet med kamerabevakningslagen 2018:1200.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi följer förutsättningar och tidsgräns utifrån bedömning enligt Dataskyddförordningen för att hantera personuppgifter vilket vi bedömer är 30 dagar. Om inspelningen har betydelse för brottsutredning raderas materialet när det inte längre är aktuellt eller nödvändigt i bevishänseende.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

- Polisen vid utredning av brott.

- IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system för kamerabevakningen. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid en föregående och särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att få information om förutsättningarna för den lokala kameraanläggningen och begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar . Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du kontakta Clas Ohlsons kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor).

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Behöver du kontakta oss?

Vid frågor kontakta gärna din butik eller Clas Ohlsons kundservice:

Email: clubclas@clasohlson.se

Adress: Clas Ohlson AB, 793 85, Insjön

Tel: 0247-44500

För frågor eller invändningar om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta gärna vårt koncerngemensamma dataskyddsombud på privacy@clasohlson.se.