text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Wifi i butik


Personuppgiftsansvarig

Clas Ohlson AB, org.nr 556526-3349, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, din MAC adress, vid användning av vårt Wifi.

Ändamål och rättslig grund med behandlingen

Vi kommer att behandla din Media Access Control (”MAC”) adress för att möjliggöra en sömlös och automatisk uppkoppling vid ett senare besök av dig i en Clas Ohlson butik. Clas Ohlson kommer inte att använda din MAC-adress för andra ändamål.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra det avtal som du ingår med oss när du kopplar upp dig till vårt WiFi i butik. Detta innebär att vi inte kan erbjuda dig WiFi-tjänsten utan att behandla din MAC-adress.

Radering av uppgifter

Din MAC-adress raderas inom 24 timmar.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte din MAC-adress med några externa parter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.
Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du ta del av vårt Privacy Statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till Kundservice Clas Ohlson AB - 7930 85 Insjön, E-post: kundservice@clasohlson.se, chatt: www.clasohlson.com , telefon: 0247-44500. Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.

Tillbaka upp