PostNord_wordmarkalert-trianglearrow-downawardbringbudbeeCalendarcarousel-left-arrowcarousel-right-arrowchat-iconcheckcircle-arrow-upclas_ohlsonclub-profileclubclascampaigncrosseye-offeyefacebookfailfile-textfindstorefinlandgermanygridg gridw hamburgerhome-blackhomeicon-boxicon-cardicon-offericon-returninstagramklarnaklarna_blacklistg listw mail-blackmailmap-pinmastercardmembershipmessage-circleminusmyProfilenorwayoffersparcel-trackingpaypalpaypal_colorpencil-editphone-callphoneplus porterbuddypostipostnardpostnordrefine-itemsrepeatsearch-buttonsearch-icon Asset 7search-store-findersearch-view searchsettingshopping-bag-blackAsset 6shopping-cartshoppinglistslider-minusslider-plussmartphonesuccessswedentrashukupload-cloudAsset 5video-thumb-iconvisayoutubezoom-icon
text.skipToContent text.skipToNavigation

Behandling av personuppgifter vid köp av Clas Fixare tjänst på C/O Clas Ohlson


Allmänt

I egenskap av medlem i Club Clas får du tillgång till vår plattform C/O Clas Ohlson (”C/O Clas Ohlson”), där du kan köpa någon av våra service tjänster Clas Fixare (”Clas Fixare tjänst”). Clas Ohlson kan även, kostnadsfritt, erbjuda dig beställning av videorådgivning via Clas Ohlsons hemsida (”Clas Fixare Videosamtal). I detta avsnitt får du kompletterande information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter när du köper en Clas Fixare tjänst på C/O Clas Ohlson respektive Clas Fixare Videosamtal  via Clas Ohlsons hemsida, samt hur du kan kontakta oss i samband med ett sådant köp.
Då du är medlem i Club Clas finner du mer information om behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för ditt medlemskap på vår hemsida under rubrikerna ”Behandling av personuppgifter Club Clas” på Privacy Statement.
För information om hur vi behandlar cookies hittar du vår Cookie Policy på Site Cookie Policy.

Behandling av personuppgifter vid köp av Clas Fixare tjänst

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid köp av Clas Fixare tjänst på C/O Clas Ohlson.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vid köp av Clas Fixare tjänst på C/O Clas Ohlson kommer vi att samla in de personuppgifter som du lämnar till oss vid köpet vilket är ditt namn, din adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, uppgifter om köpt Clas Fixare tjänst och tid för köp, samt om du vill använda ditt RUT- eller ROT-avdrag. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och ålder, för att registrera poäng vid köp, som Club Clas medlem, samt för att uppdatera vårt medlemsregister med dina adressuppgifter. Vi hämtar och uppdaterar automatiskt dina adressuppgifter och uppgifter av generell karaktär så som t.ex. boendeform hos folkbokföringen och offentliga register via behörig och ackrediterad leverantör så som Bisnode eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne.
Eftersom du är medlem i Club Clas kan vi även behandla kompletterande uppgifter såsom kopior av kvitton och garantier på sätt som framgår av medlemsvillkoren för Club Clas. När du kontaktar kundtjänst samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar om ditt ärende.
Om du väljer att lämna recensioner eller ratings om C/O Clas Ohlson, eller väljer att ställa frågor om Clas Fixare tjänst, på C/O Clas Ohlson sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.
Om du väljer att beställa Clas Fixare Videosamtal samlar vi in och behandlar bild och uppgifter som du lämnar under videosamtalet.
Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress och detaljerad köphistorik inklusive kvitton och garantiinformation samt resultaten från analyser som görs genom profilering (se nedan). I förhållande till profilering kan vi även komma att inhämta och behandla information om t.ex. hur många familjemedlemmar du har eller övrig information om din livsstil via tredje part.

Vad innebär profilering?

För dig som godkänt våra medlemsvillkor för Club Clas som gäller efter den 25 maj 2018 kommer vi att anpassa erbjudanden och marknadsföring till just dig. Detta görs genom profilering. Profileringen innebär att vi kommer att använda dina personuppgifter till att analysera egenskaper, vanor och beteenden hos dig. Analyserna kommer att baseras på antal köp, kategorier av köp, vid vilken tid köp sker, intressen, favoritbutik, boendeform, beteende så som vilka sidor, produkter och tjänster som du besöker och när på C/O Clas Ohlson och beteende i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring. Ändamålet för profileringen är att anpassa erbjudanden och marknadsföring till dig och skapa en personlig upplevelse när du loggar in på C/O Clas Ohlson. Du kan läsa mer om vår profilering i dina Club Clas medlemsvillkor på Club Clas medlemsvillkor.

För dig som inte har godkänt våra medlemsvillkor för Club Clas som gäller efter den 25 maj 2018 kommer vi inte att utföra någon profilering.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Clas Ohlson behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina köp av Clas Fixare tjänst och kundtjänstärenden samt för följande ändamål:

 1. 1. För att administrera betalning;
 2. 2. För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder;
 3. 3. För att möjliggöra transport av hantverkare eller annan serviceutövare, till din adress;
 4. 4. För att en hantverkare eller annan serviceutövare ska kunna kontakta dig avseende en Clas Fixare tjänst som du köpt;
 5. 5. För att skicka statusuppdateringar avseende Clas Fixare tjänst till dig;
 6. 6. För övrig kommunikation med dig som kund där vi besvarar förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier);
 7. 7. För att uppdatera dina adressuppgifter;
 8. 8. För att kunna ge dig support och kommunicera med dig avseende Clas Fixare Videosamtal;
 9. 9. För att ansöka om RUT- eller ROT-avdrag;
 10. 10. För att utföra profilering i enlighet med beskrivningen ovan;
 11. 11. För att vi ska kunna administrera ditt köp av Clas Fixare tjänst i förhållande till ditt medlemskap i Club Clas, t.ex. beräkna dina bonuspoäng;
 12. 12. För att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till köpet/Clas Fixare tjänst/Clas Fixare Videosamtal;
 13. 13. För att efter genomfört köp kunna kontakta dig, genom t.ex. webbenkäter, intervjuer eller annars genom C/O Clas Ohlson, för begäran om återkoppling rörande köpt Clas Fixare tjänst;
 14. 14. För att skapa ditt Club Clas kundkonto på C/O Clas Ohlson;
 15. 15. För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden till dig;
 16. 16. För att baserat på profileringen, kunna skicka riktade erbjudanden och rabatter avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster som erbjuds tillsammans med våra samarbetspartners (för närvarande Mathem.se); samt
 17. 17. För att kunna förbättra Clas Fixare tjänst, Clas Fixare Videosamtal och C/O Clas Ohlson så att den ger en bättre kundupplevelse.

För mer information om vår behandling av dina personuppgifter vid andra behandlingar än köp av Clas Fixare tjänst på C/O Clas Ohlson, t.ex. inom ramen för våra kundklubbar, vänligen se vårt Privacy Statement.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller punkterna 1-9 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med Clas Ohlson i samband med ditt köp. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att genomföra ditt köp.
Vad gäller punkterna 10-11 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra medlemsvillkoren du ingår med Clas Ohlson i samband med ditt medlemskap i Club Clas.
För punkt 12-17 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Då du har ett kundkonto på C/O Clas Ohlson och är medlem i Club Clas kan vi komma att spara dina lämnade personuppgifter i syfte att snabbare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss. Det innebär bland annat att du som kund kan få hjälp med att hålla reda på kvitton och med dem tillhörande köpevillkor och garantier samt tidigare reklamationer och reparationer. Allt i syfte att kunna återkoppla och ge så relevanta svar som möjligt på dina frågor. Informationen kan komma att sparas så länge du förblir medlem. För mer information, se medlemsvillkoren för Club Clas. Om du väljer att beställa videorådgivning kan vi komma att spara video inklusive dina däri lämnade personuppgifter under tre månader i syfte att snabbare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss samt för att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till Clas Fixare Videosamtal .

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

 • - Polisen vid utredning av brott.
 • - Vår samarbetspartner Fixarpartner AB som kommer att utföra en del av tjänsterna inom Clas Fixare tjänst.
 • - Appcenter som får information om din användning av C/O Clas Ohlson.
 • - Våra samarbetspartners avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster från tid till annan (för närvarande Mathem.se).
 • - Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.
 • - IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien och USA) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter har vi därför ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
  Avseende personuppgifter som överförs och behandlas av våra samarbetspartners i USA kan dina personuppgifter istället skyddas genom att vår samarbetspartner är certifierad enligt EU-US Privacy Shield och därmed uppnår en adekvat skyddsnivå.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.
Vi kommer att fakturera dig för köpt Clas Fixare tjänst via Clas Ohlsons administrativa system Timewave. Väljer du att köpa en produkt i samband med köp av Clas Fixare tjänst, kommer betalningstransaktionen ske mellan dig och Klarna. Hur Klarna behandlar dina personuppgifter framgår av Klarnas villkor.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.
Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontaktuppgifter

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du ta del av vårt Privacy Statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till Kundservice Clas Ohlson AB - 7930 85 Insjön, E-post: kundservice@clasohlson.se, chatt: www.clasohlson.com , telefon: 0247-44500. Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.

Tillbaka upp