text.skipToContent text.skipToNavigation
Vänligen ange e-postadressen du använder när du loggar in som Club Clas-medlem och klicka på ”Skicka lösenord” eller tryck Enter. Vi skickar ett mejl med länk du använder för att ange ditt nya lösenord. Fyll i den e-post du angav i butiken när du blev medlem och klicka på Skapa lösenord. Du får då ett mejl av oss, följ instruktionerna, logga in och ta del av dina förmåner från Club Clas även online.

Behandling av personuppgifter vid köp och kontakter med Clas Ohlson


Allmänt

I detta avsnitt får du information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter när du gör ett köp hos oss samt när du kontaktar oss i samband med ”Reservationer”, ”Beställningar” ”Reparationer” och ”Generella kontakter med Clas Ohlson”.
För dig som är medlem i Club Clas eller Clas Ohlson Företagskund finner du mer information om behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för ditt medlemskap på Behandling av personuppgifter Club Clas och Behandling av personuppgifter Clas Office. För företag som är fakturakund hos Clas Ohlson finner du mer information om behandlingen av dina personuppgifter under Behandling av personuppgifter - Fakturakund.

Behandling av personuppgifter vid köp

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid köp via postorder och e-handel samt relaterad kontakt med kundtjänst.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vid e-handel och distansköp samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss vid köpet, namn, adress, telefonnummer och e-postadress, samt uppgifter om köpt vara och köptidpunkt. Om du är medlem i någon av våra lojalitetsprogram eller är en registrerad online-kund kan vi även behandla kompletterande uppgifter såsom kopior av kvitton och garantier såsom framgår av villkoren för respektive lojalitetsprogram. Vid kontakt vid kundtjänst relaterade till ditt köp samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar om ditt ärende.

Vid köp i någon av våra fysiska butiker inhämtar eller sparar vi inga personuppgifter såvida du inte är medlem i något av våra lojalitetsprogram och du uppger ditt medlemsnummer eller på annat sätt identifierar dig. Uppgifter om ditt köp, köpt vara, köptidpunkt och köpställe, sparas i så fall på din profil och vi håller reda på dina kvitton som underlag för bonus och garantier.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Clas Ohlson behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina köp och kundtjänstärenden och för följande ändamål:

  1. 1. För att administrera betalning och leverans för ditt köp via e-handel och distansköp;
  2. 2. För att skicka orderstatus till dig;
  3. 3. För att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till köpet;
  4. 4. För övrig kommunikation med dig som kund där vi besvarar förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier); samt
  5. 5. För att efter genomfört köp kunna skicka mail/meddelande för begäran om återkoppling av köpt produkt och kundupplevelse.

För mer information om vår behandling av dina personuppgifter vid andra behandlingar än köp, t.ex. inom ramen för våra kundklubbar, vänligen se vår Privacy Statement.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Vad gäller punkterna 1-3 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med Clas Ohlson i samband med ditt köp. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att genomföra ditt köp.

För punkt 4-5 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Är du inte registrerad online-kund, medlem i Club Clas eller Clas Office tas uppgifterna bort senast 90 dagar efter att vårt uppdrag är slutfört, om inte lagkrav (t.ex. bokföringslagen avseende köpebevis/faktura) kräver att dina uppgifter sparas längre.

Är du registrerad online-kund, medlem i Club Clas eller Clas Office kan vi komma att spara dina lämnade personuppgifter i syfte att snabbare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss. Det innebär bland annat att du som kund kan få hjälp med att hålla reda på kvitton och med dem tillhörande köpevillkor och garantier samt tidigare reklamationer och reparationer. Allt i syfte att kunna återkoppla och ge så relevanta svar som möjligt på dina frågor. Informationen kan komma att sparas så länge du förblir medlem eller registrerad online-kund. För mer information, se villkoren för respektive lojalitetsprogram.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av våra berättigade intressen. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi enbart behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Polisen och andra myndigheter när så krävs enligt lag, t.ex. vid utredning av allvarliga brott.

Dina kontaktuppgifter lämnas vidare till det transportföretag som vi anlitat för att leverera din köpa vara. De transportföretag vi primärt samarbetar med är PostNord, DHL, Bring, Jetpak och Parcelforce vilka kan bytas ut till liknande samarbetspartners över tid. Samtliga samarbetspartners har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med oss.

Betalar du med kontokort sparas inga uppgifter om dig eller kortnumret i våra system. Transaktionen sker mellan dig och din kontokortsleverantör via vår tjänsteleverantör.

Väljer du som privatperson att ansöka om faktura eller utnyttja redan befintligt medgivande om faktura sker alla betalningstransaktioner mellan dig och vår partner (Klarna). Vi noterar bara att betalning för ordern har inkommit. Hur Klarna behandlar dina personuppgifter framgår av Klarnas villkor, https://www.klarna.com/se/dataskydd/.

Efter att du har genomfört ett köp kan vi komma att dela dina personuppgifter med vår samarbetspartner för att utföra begäran om återkoppling av köpt produkt (recension).

Vi delar dina personuppgifter med IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag enligt vad som anges i detta avsnitt och som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Frågor?

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du läsa mer i vårt Privacy Statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till:

Kundservice
Clas Ohlson
793 85 Insjön

Allmänna kontaktuppgifter:
E-post: kundservice@clasohlson.se
Chatt: www.clasohlson.com
Telefon: 0247-445 00

Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.

Reservationer

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid reservationer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss, namn, telefonnummer och e-postadress, när du kontaktar Clas Ohlsons kundtjänst eller gör en reservation i butik.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är att administrera den aktuella kundreservationen och meddela dig när varan finns att hämta.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal om köp av den aktuella varan ingås. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att reservera den aktuella varan åt dig.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

En reserverad vara finns tillgänglig för dig att hämta i max 20 dagar. Efter det stryks reservationen. När du hämtat varan, eller reservationen strukits, raderas alla relaterade personuppgifter inom 90 dagar.

Är du registrerad online-kund, medlem i Club Clas eller Clas Ohlson Företagskund, kan relevanta personuppgifter som du lämnat inom ramen för reservationen komma att sparas så länge du förblir medlem eller registrerad online-kund i syfte att lättare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av våra berättigade intressen. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi enbart behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Polisen och andra myndigheter när så krävs enligt lag, t.ex. vid utredning av allvarliga brott.

Vi delar ditt mobilnummer med samarbetspartner för att kunna skicka dig sms å våra vägnar när varan fanns att hämta i butik.

Vi delar dina personuppgifter med IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag enligt vad som anges i detta avsnitt och som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Frågor?

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du läsa mer i vårt Privacy Statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till:

Kundservice
Clas Ohlson
793 85 Insjön

Allmänna kontaktuppgifter:
E-post: kundservice@clasohlson.se
Chatt: www.clasohlson.com
Telefon: 0247-445 00

Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.

Beställningar

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid beställningar.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss, namn, telefon och e-post adress, när du kontaktar Clas Ohlsons kundtjänst eller gör en beställning i butik.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är att administrera din beställning och meddela dig när varan finns att hämta i butik.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal om köp av den aktuella varan ingås. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att reservera den aktuella varan åt dig.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Är du inte registrerad online-kund eller medlem i Club Clas eller Clas Ohlson Företagskund, raderas de personuppgifter som du lämnat inom ramen för kundtjänstärendet senast 90 dagar efter att du har hämtat din beställda vara.

Är du registrerad online-kund eller medlem i Club Clas eller Clas Ohlson Företagskund, kan relevanta personuppgifter som du lämnat inom ramen för beställningen komma att sparas så länge du förblir medlem eller registrerad online-kund i syfte att lättare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av våra berättigade intressen. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi enbart behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Polisen och andra myndigheter när så krävs enligt lag, t.ex. vid utredning av allvarliga brott.

Vi delar ditt mobilnummer med samarbetspartner för att kunna skicka dig sms å våra vägnar när varan fanns att hämta i butik.

Vi delar dina personuppgifter med IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag enligt vad som anges i detta avsnitt och som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Frågor?

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du läsa mer i vårt Privacy Statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till:

Kundservice
Clas Ohlson
793 85 Insjön

Allmänna kontaktuppgifter:
E-post: kundservice@clasohlson.se
Chatt: www.clasohlson.com
Telefon: 0247-445 00

Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.

Behandling av personuppgifter vid reparationer, reklamationer, byte och återköp

Personuppgiftsansvarig 

Clas Ohlson AB Insjön Org.nr. 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid kontakt med kundtjänst. 

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss när du kontaktar Clas Ohlsons kundtjänst i syfte att beställa en reparationstjänst, reklamera eller byta en produkt och vid återköp. Vid reparation behöver vi följande personuppgifter namn och adress, telefonnummer, e-postadress samt inköpsbevis. Vid reklamation behöver vi följande personuppgifter namn och adress, telefonnummer, e-postadress, inköpsbevis och i vissa fall clearing- och bankkontonummer. Vid byten och returer som sker via post behöver vi följande personuppgifter namn och adress, telefonnummer, inköpsbevis och i vissa fall clearing- och bankkontonummer. Vid byte eller retur av en vara i butik, inom tiden för öppet köp, behöver vi din signatur och ditt telefonnummer på returkvittot för att förebygga bedrägerier.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är att administrera det aktuella bytet eller återköpet.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingick med oss vid köpet av den aktuella varan. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att hantera ditt kundtjänstärende.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Är du inte registrerad online-kund eller medlem i Club Clas/Clas Office, raderas de personuppgifter som du lämnat inom ramen för kundtjänstärendet senast 90 dagar efter att kundtjänstärendet är avslutat. Vid byte eller retur sparar vi faktureringsuppgifterna under en längre period i enlighet med bokföringslagen.
Är du registrerad online-kund eller medlem i Club Clas/Clas Office, kan relevanta personuppgifter som du lämnat inom ramen för kundtjänstärendet komma att sparas så länge du förblir medlem eller registrerad online-kund i syfte att lättare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss. Vänligen se villkoren för respektive lojalitetsprogram för mer information.
Eventuella uppgifter om kontonummer för återbetalning sparas aldrig i våra system utan registreras först i samband med återbetalningen och raderas så fort betalningen gått igenom.
 

Delar vi dina personuppgifter med andra? 

Vid eventuell reparation eller åtgärd avseende en reklamerad produkt kommer vi att dela vissa av dina personuppgifter med en extern reparatör/verkstad. Vilken extern reparatör/verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd. Personuppgifterna kommer endast att användas av den externa reparatören/verkstaden för att uppfylla serviceåtagandet och sedan raderas. Samtliga samarbetspartners har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med oss och är baserade innanför EU/EES.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av våra berättigade intressen. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi enbart behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Frågor? 

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du läsa mer i vårt Privacy Statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till:

Kundservice
Clas Ohlson
793 85 Insjön

Allmänna kontaktuppgifter:
E-post: kundservice@clasohlson.se
Chatt: www.clasohlson.com
Telefon: 0247-445 00

Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.

Generella kontakter med Clas Ohlson

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du kontaktar Clas Ohlsons kundtjänst per telefon, e-post eller via videosamtal.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss, namn, telefon, adress och e-postadress, när du kontaktar Clas Ohlsons kundtjänst. Om du väljer att kontakta Clas Ohlsons kundtjänst via videosamtal behandlas även bildupptagning och de personuppgifter som du lämnar i samband med videosamtalet.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är att besvara de frågor du ställer i samband med dina kontakter med Clas Ohlsons kundtjänst samt för att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till dina kontakter med Clas Ohlsons kundtjänst och/eller köp av Clas Ohlsons produkter eller tjänster.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för de ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för ändamålet som listas ovan, d.v.s. att kunna besvara dina frågor och utreda klagomål- och supportärenden, överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Telefon

Om du ringer Clas Ohlsons kundtjänst kan vi komma att jämföra ditt telefonnummer med de nummer våra kunder registrerat som online-kund eller medlem i våra lojalitetsprogram. Stämmer numren överens antar vi att du som ringer är densamma som registrerat sig hos oss. Vi kan då komma att spara uppgifter om ditt samtal på din profil i våra system. För mer information om personuppgiftsbehandlingen, vänligen se villkor för registrering av konto/medlemskap.

Vad som sagts under samtalet kan komma att sparas/spelas in som referens vid avtalsingående eller som bevismaterial vid eventuellt hot eller annan misstänkt brottslig handling. Du blir alltid informerad om att inspelning sparas. Samtalet raderas så snart det inte längre behövs som bevismaterial.

E-post

Skickar du e-post till någon av Clas Ohlsons offentliga adresser sparas ditt mejl i vår e-postserver och hos handläggaren av ditt ärende. Våra rutiner föreskriver att all korrespondens med kunder skall raderas minst en gång i månaden och ditt mejl bör alltså inte finnas i våra system längre än så, såvida det inte tagit längre tid att lösa din fråga eller ärende.

Video

Om du väljer att kontakta Clas Ohlsons kundtjänst via videosamtal kan vi komma att spara de uppgifter som du lämnar i samband med detta (exempelvis uppgifter lämnade vid bokning, vad som sagts under videosamtal samt skrivits i chatt i samband med videosamtal), så länge det är nödvändigt och för en maximal tid om 90 dagar, i syfte att följa upp och besvara dina frågor samt utreda klagomål- och supportärenden relaterade till dina kontakter med Clas Ohlsons kundtjänst och/eller köp av Clas Ohlsons produkter eller tjänster. Därutöver kan vi komma att spara de uppgifter som du lämnat i samband med videosamtalet som bevismaterial om nödvändigt vid eventuellt hot eller annan misstänkt brottslig handling. Vi sparar inte bild/videoupptagningar såvida inte detta specifikt avtalats.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Ibland kan vi behöva skicka vidare din fråga till våra samarbetspartners. Vi undviker i möjligaste mån att skicka vidare dina personuppgifter och gör det endast om det krävs för att lösa ditt kundärende. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med alla sådana parter.

Om du väljer att kontakta Clas Ohlsons kundtjänst via videosamtal delar vi dina personuppgifter med vår samarbetspartner som tillhandahåller och ger service till system för videosamtal.

Vi delar dina personuppgifter med IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av våra berättigade intressen. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi enbart behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Frågor?

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du läsa mer i vårt Privacy Statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till:

Kundservice
Clas Ohlson
793 85 Insjön

Allmänna kontaktuppgifter:
E-post: kundservice@clasohlson.se
Chatt: www.clasohlson.com
Telefon: 0247-445 00

Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.