text.skipToContent text.skipToNavigation
Vennligst fyll inn e-postadressen du bruker når du logger inn som Club Clas-medlem og klikk ”Send passord” eller trykk Enter. Vi vil da sende deg en e-post med en lenke som du kan bruke for å opprette et nytt passord. Fyll inn mailadressen du oppga i butikk da du ble medlem og trykk på Lag passord. Du vil da motta en mail fra oss med instruksjoner, logg inn og dra nytte av fordelene dine fra Club Clas, også på nett.

 

Kundeundersøkelse Confirmit

Personopplysningene, dvs. postnummer, IP-adresse, kjønn og alder, brukes kun til å administrere og gjennomføre kundeundersøkelsen, og vil deretter bli slettet. Clas Ohlson AB (publ) er ansvarlig for kundeundersøkelsen og behandling av personopplysningene. Du kan, når du måtte ønske det, ta kontakt med oss hvis du vil ha tilgang til dine personopplysninger for å korrigere eller slette dem, eller hvis du ønsker å avslutte deltakelsen i kundeundersøkelsen.

Vi deler dine opplysninger med IT-leverandører som leverer det systemet vi benytter til kundeundersøkelsen. Enkelte av disse er IT-leverandører er basert i land utenfor EU, og har, ifølge EU-kommisjonen, ikke et lovbestemt adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger. For å beskytte dine personlige data vil derfor EU-kommisjonens standard-kontraktsklausuler blitt inngått med disse konsulentene. Standard-kontraktsklausulene er tilgjengelige i lenken: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

I tilfeller der vi overfører dine personopplysninger til et annet selskap, som behandler dine personlige data på vårt oppdrag i egenskap av et personligoppgaveassistent, har vi en medhjelperavtale med strengt fastsatte instruksjoner om behandling av personopplysninger, konfidensialitet og sikkerhet.

Customer survey Confirmit

The personal data, i.e. zip code, IP address, gender and age, will only be used in order to administrate and conduct the customer survey and the personal data will thereafter be deleted. Clas Ohlson AB (publ) is the controller for the processing of your personal data and is responsible for this customer survey. You may at any time contact us if you wish access to your data or that your personal data shall be corrected, deleted and your participation in this customer survey shall be terminated.

We share your personal data with IT suppliers of the customer survey system. Some of these IT suppliers are based in countries outside of the EU and according to the EU Commission do not adequately conform to statutory levels for protection of personal data. To protect your personal data, the EU Commission's standard contractual clauses has been entered into with such consultants. The standard contractual clauses can be read via the following link: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en ).

In cases where we transfer your personal data to another company for processing on our behalf in the company's capacity as a personal data processor, we have data processing agreements in place with stipulations on the processing of personal data, confidentiality and security.

Kontakt oss