text.skipToContent text.skipToNavigation
Vennligst fyll inn e-postadressen du bruker når du logger inn som Club Clas-medlem og klikk ”Send passord” eller trykk Enter. Vi vil da sende deg en e-post med en lenke som du kan bruke for å opprette et nytt passord. Fyll inn mailadressen du oppga i butikk da du ble medlem og trykk på Lag passord. Du vil da motta en mail fra oss med instruksjoner, logg inn og dra nytte av fordelene dine fra Club Clas, også på nett.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med kameraovervåkning av offentlig butikkareal


Hvem er behandlingsansvarlig?

Clas Ohlson AS Oslo NO 937402198 og moderselskapet Clas Ohlson AB, organisasjonsnr. 556035-8672, er sammen behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Du finner kontaktinformasjonen til Clas Ohlson nederst i dette dokumentet.

Hvilke opplysninger samler vi inn og behandler, og hva er formålet med behandlingen?

De aller fleste av butikkene våre er utstyrt med kameraovervåkning med opptaksfunksjon. Hvis en person på opptaket kan identifiseres, utgjør opptaket en personopplysning om vedkommende. Formålet med kameraovervåkningen er å forebygge, forhindre og etterforske kriminalitet for å øke sikkerheten for medarbeidere og kunder, samt for å beskytte Clas Ohlsons verdier.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene dine er at behandlingen er nødvendig for formål som er knyttet til vår legitime interesse i å forebygge, forhindre og etterforske kriminalitet som blir begått i butikkene våre. Det innebærer at vi mener at våre interesser om å behandle dine personopplysninger for de formålene som er beskrevet tidligere, oppveier din rett til personvern i forbindelse med behandlingen. Denne vurderingen har blitt gjort med hensyn til hvordan kameraene er montert, at det er vanlig med kameraovervåkning av butikklokaler på tilsvarende måte og at kameraovervåkningen utføres i samsvar med [ ].

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Vi følger forutsetninger og tidsgrenser som er angitt i lovverket, som er inntil to måneder. Hvis opptaket skal brukes i etterforskning av kriminalitet, slettes materialet når det ikke lenger er aktuelt eller nødvendig som bevis.

Deler vi personopplysningene dine med andre?

Vi deler personopplysningene dine med:

- Politiet ved etterforskning av kriminalitet.

- IT-konsulenter som vi fra tid til annen engasjerer i forbindelse med service og utvikling av våre systemer for kameraovervåkning. Noen av disse IT-konsulentene befinner seg i land utenfor EU (for eksempel i India), som ifølge EU-kommisjonen ikke har tilstrekkelig sikkerhetsnivå for personopplysningene dine. I disse tilfellene utføres det alltid en særskilt undersøkelse på forhånd for å sikre at de rettslige forutsetningene er oppfylt, og at det er gjort tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsenivå som er sammenlignbart med og lik beskyttelsen som tilbys i EU/ EØS, for eksempel ved å inngå EU-kommisjonens standardavtale med slike IT-konsulenter. Du finner standardavtaleklausulene her:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Når vi overfører opplysningene dine til en annen bedrift som behandler dem på oppdrag for oss som databehandler, har vi avtaler med strenge instruksjoner om behandling av personopplysninger, konfidensialitet og sikkerhet.

Som felles behandlingsansvarlig deler også Clas Ohlson AS Oslo NO 937402198 og moderselskapet Clas Ohlson AB, organisasjonsnr. 556035-8672 personopplysninger med hverandre. Derfor har vi inngått en avtale som regulerer våre respektive forpliktelser i forbindelse med behandlingen av personopplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å få informasjon om forutsetningene for det lokale kameraanlegget og til å be om en kopi av alle personopplysninger som vi behandler. Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av behandling av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene vi behandler om deg eller benytte deg av en av de andre rettighetene dine, kan du kontakte kundeservice hos Clas Ohlson (se kontaktinformasjonen nederst i disse betingelsene).

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet (kontrollorganet).

Kontakt

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte kundeservice i butikk, sende et brev til Kundeservice Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo, eller en e-post til kundesenter@clasohlson.no, chat: www.clasohlson.no , telefon: 23 21 40 00. Du kan også kontakte vårt personvernombud på privacy@clasohlson.se.