text.skipToContent text.skipToNavigation
Vennligst fyll inn e-postadressen du bruker når du logger inn som Club Clas-medlem og klikk ”Send passord” eller trykk Enter. Vi vil da sende deg en e-post med en lenke som du kan bruke for å opprette et nytt passord. Fyll inn mailadressen du oppga i butikk da du ble medlem og trykk på Lag passord. Du vil da motta en mail fra oss med instruksjoner, logg inn og dra nytte av fordelene dine fra Club Clas, også på nett.

Behandling av personopplysninger i Clas Office


Hvem er behandlingsansvarlig?

Clas Ohlson AS, org.nr 937 402 198, og morselskapet Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med Clas Office. Du finner kontaktinformasjon til selskapene nederst i disse betingelsene.

Hvilke opplysninger samler vi inn og behandler?

Vi behandler personopplysningene som du gir oss i egenskap av representant for bedriften for at bedriften skal kunne bli bedriftskunde i Clas Office, altså navn, e-postadresse, mobilnummer og hvordan du foretrekker å bli kontaktet. Hvis du oppgir personopplysninger for andre enn deg selv når bedriften registreres i Clas Office, har du ansvaret for at bedriftens representant får informasjon om disse betingelsene og om hvordan vi behandler personopplysninger.

Hva er formålet for behandlingen av personopplysninger?

Dine personopplysninger, som representant for bedriften, blir behandlet for følgende formål:

 1. For å opprette bedriftskontoen i Clas Office.
 2. For å adressere fakturaer.
 3. For å adressere nyhetsbrev, kataloger og tilbud til bedriften.
 4. For å forenkle prosessen ved eventuelle reklamasjoner.
 5. For å sende invitasjon til spesielle Clas Office-arrangementer.
 6. For å sende spesialtilbud og rabatter basert på bedriftens behov og innkjøpshistorikk.
 7. For å svare på spørsmål og følge opp etter kontakt med kundeservice for saker som gjelder medlemskapet ditt.
 8. For å gjennomføre kundeundersøkelser i forbindelse med Clas Office.
 9. For å ved behov kunne kontakte deg med tilbud om service eller forbedringer av produkter som du tidligere
 10. har reklamert på eller anmeldt på nett eller i appen vår.

Hva er behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

Behandlingsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger som representant for bedriften, er at behandlingen er knyttet til berettigede interesser. Det innebærer at vi mener at våre interesser for å behandle personopplysningene om en representant for våre bedriftskunder til de formålene som ble nevnt tidligere er berettigede, og at personvernhensynet til deg som representant for bedriften ikke overstiger denne interessen. Denne vurderingen skyldes spesielt at (i) vi ikke kan oppfylle våre forpliktelser i samsvar med disse betingelsene hvis vi ikke får kontaktinformasjonen for en representant og (ii) at vi behandler så få personopplysninger om kontaktpersonen som mulig, og opplysningene behandles utelukkende for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i samsvar med avtalen mellom Clas Ohlson og bedriftskunden.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige (for eksempel hvis bedriften har vært en inaktiv bedriftskunde i den perioden som er angitt i avsnittet «Oppsigelse av medlemskap» nedenfor) eller når du har bedt om korrigering eller sletting, samt når bedriften avslutter sitt kundeforhold som bedriftskunde i Clas Office. Hvis vi får informasjon, fra deg eller på andre måter, om at du ikke lenger arbeider i bedriften eller ikke lenger skal representere bedriften i Clas Office, vil dine personopplysninger slettes.

Deler vi personopplysningene dine med tredjepart?

Vi deler personopplysningene dine med:

 • - Politiet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd (hvis det er et lovpålagt krav).
 • - Bedrifter som tar seg av analyser og trykk og distribusjon av Clas Ohlsons markedsføring, noe som kan variere avhengig av geografisk beliggenhet.
 • - Eksterne reparatører/verksteder ved eventuell reparasjon eller utbedring ved reklamasjoner. Hvilket eksternt verksted som utfører reparasjonen eller utbedringen, avhenger av geografisk beliggenhet og type utbedring.
 • - IT-leverandører som vi bruker for service og utvikling av systemene våre. Noen av disse IT-leverandører er basert utenfor EU (f.eks. I India), som ifølge EU-kommisjonen ikke har et lovfestet tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. I disse tilfellene utføres det alltid en særskilt undersøkelse på forhånd for å sikre at de rettslige forutsetningene er oppfylt, og at det er gjort tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er sammenlignbart med og lik beskyttelsen som tilbys i EU/ EØS, for eksempel ved å inngå EU-kommisjonens standardkontraklausuler med disse IT-leverandørene. Standardkontraktsbestemmelser er tilgjengelige via lenken nedenfor:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Når vi overfører opplysningene dine til en annen bedrift som behandler dem på oppdrag for oss som databehandler, har vi avtaler med strenge instruksjoner om behandling av personopplysninger, konfidensialitet og sikkerhet.

Som behandlingsansvarlig deler også Clas Ohlson AS og Clas Ohlson AB personopplysninger med hverandre. Derfor har vi en avtale som regulerer våre respektive forpliktelser i forbindelse med behandlingen av personopplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.

Du har også rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av den behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Hvis behandlingen av personopplysningene som du vil begrense eller slette er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle disse vilkårene, kan bedriftskontoen i Clas Office bli sagt opp som følge av begrensningen eller slettingen hvis opplysningene ikke byttes ut med opplysninger om en annen representant for bedriften.

Legg merke til at hoveddelen av all kommunikasjon fra Clas Office gjøres i form av e-post eller SMS, basert på den formen du har valgt. Du kan når som helst melde deg og bedriften din av utsendelseslistene. Det kan du gjøre ved hjelp av en lenke i utsendelsene eller ved å kontakte oss.

Hvis du vil endre kommunikasjonskanal, få tilgang til eller korrigere personopplysningene vi behandler om deg eller benytte deg av en av de andre rettighetene dine, kan du kontakte kundeservice hos Clas Ohlson (se kontaktinformasjonen nederst i disse betingelsene).

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Si opp bedriftskonto

Bedriftskontoen i Clas Office gjelder inntil videre, og begge partene kan si den opp når som helst. Kontakt kundeservice hos Clas Ohlson for å si opp bedriftskontoen din (se kontaktinformasjonen nederst i disse betingelsene). Bedriftskontoen avsluttes senest 30 dager etter at vi har fått beskjed om at den skal sies opp. Vi har rett til å når som helst si opp bedriftskontoen med umiddelbar virkning.

Hvis bedriften ikke har registrerte kjøp i en periode på 24 måneder, avsluttes bedriftskontoen automatisk, og bedriftens opplysninger slettes. Fakturamuligheter forfaller, og kvitteringshistorikken forsvinner. Dette gjelder også hvis bedriften velger å avslutte bedriftskontoen.

Endring av betingelser

Vi har rett til å endre disse betingelsene fra tid til annen. Endringene varsles per e-post, senest en måned før endringene trer i kraft. Du finner alltid den nyeste utgaven av betingelsene på www.clasohlson.com/no/c/businessterms.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om Clas Office, kan du kontakte nærmeste butikk eller kundeservice hos Clas Ohlson:

E-post: clasoffice@clasohlson.no

Adresse: Postboks 485 Sentrum 0105 Oslo

Tlf: + 47 23 21 40 00

Hvis du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi håndterer personopplysninger, kan du kontakte konsernets personvernombud på: privacy@clasohlson.se.