text.skipToContent text.skipToNavigation
Vennligst fyll inn e-postadressen du bruker når du logger inn som Club Clas-medlem og klikk ”Send passord” eller trykk Enter. Vi vil da sende deg en e-post med en lenke som du kan bruke for å opprette et nytt passord. Fyll inn mailadressen du oppga i butikk da du ble medlem og trykk på Lag passord. Du vil da motta en mail fra oss med instruksjoner, logg inn og dra nytte av fordelene dine fra Club Clas, også på nett.

Behandling av personopplysninger registrert nettkunde


Hvem er behandlingsansvarlig?

Clas Ohlson AS, organisasjonsnummer NO 937402198, med morselskapet Clas Ohlson AB, organisasjonsnummer 556035-8672, er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Du finner kontaktinformasjonen til Clas Ohlson nederst i disse vilkårene.

Hvilke opplysninger samler vi inn og behandler?

Vi behandler de personopplysningene som du gir oss i forbindelse med registreringen, altså navn, e-postadresse, adresse, mobilnummer og hvordan du ønsker å bli kontaktet.

Vi behandler også opplysninger som du gir oss i forbindelse med at du kontakter kundeservice via telefon, e-post, på nett eller ved å besøke en av butikkene våre. Hvis du tar kontakt per telefon, vil også samtalehistorikken tas opp og lagres.

Hvis du velger å skrive anmeldelser eller stille spørsmål om produktene våre på nettstedet vårt, lagrer vi kontaktinformasjonen din for å kunne kontakte deg og besvare spørsmålene dine.

I tillegg til de personopplysningene som allerede er nevnt, behandler vi IP-adresse og detaljert kjøpshistorikk, inkludert kvitteringer og garantier, samt resultatene fra analyser som utføres ved hjelp av automatisert profilering (forutsatt at du har gitt samtykke til dette).

Hva innebærer profilering?

Hvis du samtykker til profilering, innebærer det at vi kan bruke dine personopplysninger til å analysere egenskaper, vaner og adferd hos deg. Analysene blir basert på antall kjøp, kategorier av kjøp, når kjøpet gjennomføres, interesser, favorittbutikk, boform, adferd på nettstedet og mottak av vår digitale markedsføring.

Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • 1. For å opprette kontoen din.
 • 2. For å gjøre eventuelle reklamasjoner lettere.
 • 3. For å sende nyhetsbrev med tilbud til deg.
 • 4. For å kunne gjennomføre kundeundersøkelser.
 • 5. For å besvare spørsmål og for oppfølging etter kontakt med kundeservice.
 • 6. For å ved behov kunne kontakte deg med tilbud om service eller forbedringer av produkter som du tidligere har reklamert på eller anmeldt på nettstedet eller i appen vår.
 • 7. For å kunne utføre automatisert profilering, som tidligere beskrevet.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

Når det gjelder punkt en til seks under formålet for behandlingen av personopplysninger, er det juridiske grunnlaget at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre legitime interesser. Det innebærer at vi mener at våre interesser om å behandle dine personopplysninger for de formålene som er beskrevet tidligere, oppveier din rett til personvern i forbindelse med behandlingen. Denne vurderingen er basert på at vi mener at behandlingen vil være fordelaktig for deg.

Når det gjelder punkt syv om profilering, er det juridiske grunnlaget samtykke, som du kan gi frivillig ved å krysse av i en rute når du registrerer deg som nettkunde. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte kundeservice. Legg merke til at du kan være registrert som nettkunde selv om du ikke har gitt ditt samtykke, og selv om du har tilbakekalt ditt samtykke, til profilering.

Hvis du ikke gir oss de personopplysningene som er merket som obligatoriske i registreringsskjemaet, vil vi ikke kunne oppfylle våre forpliktelser som beskrevet i disse vilkårene, og derfor kan du ikke bli nettkunde.

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige (for eksempel hvis du har vært inaktiv nettkunde i den perioden som er angitt i avsnittet «Sletting av konto» nedenfor). Vi sletter også personopplysningene dine hvis du har bedt om retting eller sletting, samt hvis du har valgt å si opp kontoen din.

Deler vi personopplysningene dine med andre?

Vi deler personopplysningene dine med:

 • - Politiet i forbindelse med etterforskning av grove lovbrudd (hvis det er et lovpålagt krav).
 • - Bedrifter som tar seg av analyse, trykking og distribusjon av Clas Ohlsons markedsføring, noe som kan variere avhengig av hvor du bor.
 • - Ekstern reparatør/verksted ved eventuell reparasjon eller utbedring av et produkt som du har reklamert på. Hvilket eksternt verksted som skal utføre reparasjonen eller utbedringen, avhenger av hvor du bor og hvilken utbedring som skal utføres.
 • - IT-leverandører som vi bruker for service og utvikling av systemene våre. Noen av disse IT-leverandører er basert utenfor EU (f.eks. I India), som ifølge EU-kommisjonen ikke har et lovfestet tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. I disse tilfellene utføres det alltid en særskilt undersøkelse på forhånd for å sikre at de rettslige forutsetningene er oppfylt, og at det er gjort tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er sammenlignbart med og lik beskyttelsen som tilbys i EU/ EØS, for eksempel ved å inngå EU-kommisjonens standardkontraklausuler med disse IT-leverandørene. Standardkontraktsbestemmelser er tilgjengelige via lenken nedenfor
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Når vi overfører opplysningene dine til en annen bedrift for behandling på vegne av oss, inngår vi avtaler med strenge instruksjoner om behandling av personopplysninger, taushetsplikt og sikkerhet.

Som behandlingsansvarlig deler også Clas Ohlson AS og Clas Ohlson AB personopplysninger med hverandre. Derfor har vi inngått en avtale som regulerer våre respektive forpliktelser i forbindelse med behandlingen av personopplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om en kopi av alle personopplysninger som vi behandler om deg, samt rett til å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, vanlig format som kan maskinleses slik at du kan overføre opplysningene dine til en annen behandlingsanvsarlig (såkalt dataportabilitet). Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av behandling av dine personopplysninger. Hvis behandlingen av personopplysninger som du ønsker å begrense eller slette, er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle disse vilkårene, kan kontoen bli oppsagt som følge av begrensningen eller slettingen.

Mesteparten av kommunikasjonen gjøres via e-post eller SMS, avhengig av hvilken kommunikasjonsmåte du har valgt, slik at du selv har muligheten til å velge hvordan du skal bli kontaktet med informasjon og tilbud. Du kan når som helst melde deg av utsendelseslistene. Det kan du gjøre ved hjelp av en lenke i utsendelsen eller ved å kontakte oss.

Hvis du vil endre kommunikasjonskanal, få tilgang til, eller korrigere personopplysningene som vi behandler om deg, tilbakekallet ditt samtykke til profilering eller bruke noen av de andre rettighetene dine, kan du gjøre det på www.clasohlson.com/no ved å logge deg på Mine sider eller ved å kontakte kundeservice hos Clas Ohlson (se kontaktinformasjonen nederst i disse vilkårene).

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, kan du rett til å klage til Datatilsynet.

Sletting av konto

Kontoen gjelder inntil videre, og begge parter kan når som helst avslutte den. Du må kontakte kundeservice hos Clas Ohlson for å si opp kontoen din (se kontaktinformasjon lengre ned). Kontoen avsluttes senest 30 dager etter at vi har fått beskjed om at du vil slette den. Vi har rett til å når som helst slette kontoen din med umiddelbar virkning hvis det finnes saklige grunner til det.

Hvis du ikke har vært aktiv på 24 måneder, avsluttes kontoen din automatisk, personopplysningene dine slettes og kvitteringshistorikken forsvinner. Dette gjelder også hvis du selv velger å avslutte kontoen din.

Endring av vilkår

Vi har rett til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Endringer av vilkårene varsles via e-post, senest en måned før endringene trer i kraft. Du finner alltid den nyeste versjonen av vilkårene på www.clasohlson.com/no/.

Kontakt

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din butikk eller kundeservice hos Clas Ohlson:

Clas Ohlson AS                                                           

E-post:kundesenter@clasohlson.no                             

Adresse: Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo                 

Tlf.: + 47 23 21 40 00                                                  

Hvis du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud på: privacy@clasohlson.se.