text.skipToContent text.skipToNavigation
Kirjoita sähköpostiosoite, jota käytät kirjautuessasi sisään Club Clas -jäsenenä, ja napsauta ”Lähetä salasana”. Lähetämme sinulle sähköpostitse linkin, jota käyttämällä saat vaihdettua salasanasi. Kirjoita se sähköpostiosoite, jonka annoit myymälässä ja klikkaa Luo salasana -painiketta. Saat meiltä sähköpostin, noudata ohjeita, kirjaudu sisään ja pääset nauttimaan Club Clas -eduistasi myös verkkokaupassa.

Henkilötietojen käsittely julkisten myymälätilojen kameravalvonnan yhteydessä


Kuka on rekisterinpitäjä?

Clas Ohlson Oy, y-tunnus 1765891-7, ja sen emoyhtiö Clas Ohlson AB, yritystunnus 556035-8672, ovat yhdessä henkilötietojen rekisterinpitäjä. Clas Ohlsonin yhteystiedot löytyvät asiakirjan lopusta.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme ja miksi?

Useimmissa myymälöissämme on tallentava kameravalvonta. Tallenteet sisältävät henkilötietoja siltä osin kuin niissä esiintyvät henkilöt ovat tunnistettavia. Kameravalvonnan tarkoituksena on ehkäistä, estää ja selvittää rikoksia, parantaa henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta sekä suojata Clas Ohlsonin omaisuutta.

Mikä on laillinen peruste henkilötietojen käsittelyyn?

Laillinen peruste henkilötietojen käsittelyyn on se, että käsittely on tarpeen sellaisissa tarkoituksissa, jotka liittyvät oikeutettuihin intresseihin myymälöissämme tapahtuvien rikosten ehkäisemisen, estämisen ja selvittämisen suhteen. Tämä tarkoittaa, että tarve henkilötietojen käsittelyyn yllä mainituissa tarkoituksissa on painavampi kuin tietosuojan loukkaus, jolle yksilö altistuu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Kyseistä arviota laadittaessa on otettu huomioon kameroiden sijoittelu, sekä se, että myymälätilojen kameravalvonta vastaavalla tavalla on yleinen käytäntö ja että kameravalvonta tapahtuu [ ] mukaisesti.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Noudatamme laissa määritettyjä ehtoja ja aikarajoja. Se tarkoittaa, että säilytämme henkilötietoja korkeintaan kaksi kuukautta. Jos tallenteella on merkitystä rikostutkinnassa, tallenne poistetaan silloin, kun sitä ei enää tarvita todisteena.

Luovutammeko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Luovutamme henkilötietoja seuraaville tahoille:

- Poliisille rikosten selvittämiseksi.

- IT-konsulteille, joille ulkoistamme järjestelmiemme ja kameravalvonnan ylläpito- ja kehitystehtäviä ajoittain. Jotkut näistä IT-konsulteista toimivat EU:n ulkopuolella (esimerkiksi Intiassa) maissa, joissa henkilötietojen suojaus ei Euroopan komission mukaan ole riittävällä tasolla. Teemme tämän kaltaisissa tapauksissa aina erillisen selvityksen varmistaaksemme, että oikeudelliset edellytykset täyttyvät ja että teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta varmistetaan henkilötietojen turvallinen käsittely ja vastaava suojaustaso, joka tarjotaan EU:ssa/EES:ssä, esimerkiksi noudattamalla Euroopan komission mallisopimuslausekkeita tämän kaltaisissa tapauksissa. Mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla seuraavasta linkistä:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Jos siirrämme henkilötietoja toiselle yritykselle, joka käsittelee henkilötietoja toimeksiannostamme, solmimme henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen. Sopimus sisältää tiukat ehdot henkilötietojen käsittelystä, salassapidosta ja turvallisuudesta.

Yhdessä rekisterinpitäjänä toimivat Clas Ohlson Oy ja Clas Ohlson AB jakavat henkilötietoja keskenään. Meillä on tätä tarkoitusta varten voimassa oleva sopimus, jossa määritellään kummankin tahon velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus saada tietoja paikallisesta kameravalvonnasta. Voit pyytää kopion kaikista käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Sinulla on myös oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen oikaisua, poistoa tai käytön rajoitusta. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Jos haluat saada itsellesi tai oikaista käsittelemiämme henkilötietoja tai harjoittaa muuta oikeuttasi, ota yhteyttä Clas Ohlsonin asiakaspalveluun (katso yhteystiedot näiden ehtojen lopusta).

Jos olet sitä mieltä, että olemme käsitelleet henkilötietojasi väärin, sinulla on oikeus jättää valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä lähimpään myymälään tai Clas Ohlsonin asiakaspalveluun:

Osoite: Clas Ohlson Oy Asiakaspalvelu, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 800 411171
Sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Jos sinulla on kysymyksiä tai huomautuksia henkilötietojen käsittelyä koskien, voit ottaa yhteyttä konsernin tietotuojavastaavaan osoitteessa privacy@clasohlson.se.